Politica în domeniul calității încercărilor de laborator

Politica în domeniul calității încercărilor de laborator a Întreprinderii de Stat „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” este prestarea serviciilor de înaltă calitate în domeniul testării produselor vitivinicole, băuturilor alcoolice, nealcoolice și a materiei prime respective, și satisfacerea cerințelor clienților noștri, precum și cele legale.

Scopul nostru este prevenirea neconformităților la toate etapele testării produselor. Aceasta se realizează prin menținerea unui sistem de management în concordanță cu standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

Preocuparea permanentă a managementului pentru menținerea, aplicarea, îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management și calității serviciilor noastre sunt elemente de bază în strategia dezvoltării LÎ CNVCPA. De aceea, managementul de vîrf depune toate eforturile pentru asigurarea tuturor resurselor necesare și realizarea obiectivelor stabilite.

Sistemul de management documentat stabilește angajamentul și cooperarea tuturor specialiștilor laboratorului și este menținut prin audituri și analize, în scopul asigurării eficacității continue și eficienței funcționării acestuia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *