Prezentare generală

     Despre Centru

   Întreprinderea de Stat „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” (în continuare – Centrul) a fost creată în scopul optimizării sistemului de verificare a calității producției alcoolice și întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1056 din 13.09.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calității producției alcoolice, ordinul Agenției Agroindustriale „Moldova – Vin” nr.73 din 03.10.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calității producției alcoolice, ca succesor al Centrului de Verificare a Calității Materiei Prime și a Producției Vinicole, cu menținerea formei organizatorico – juridice.
    Istoria Centrului începe în decembrie 1946 cînd a fost creat primul laborator de vinificație din Moldova postbelică, care a activat cu succes în toată perioada ulterioară:

 • Laboratorul Central Ramural (Молдглаввино 1949-1958);
 • Laboratorul Central Ramural (Совнархоз 1958-1965);
 • Laboratorul Central Ramural (Молдвинпром 1965-1972, Госагропром 1972-1989);
 •  Pe baza Laboratorului Central Ramural se formează Centrul Republican de Testare a Produselor Vinicole (1989-1993);
 • Centrul de Verificare a Calității Materiei Prime și a Producției Vinicole (1993-2006);
 • Î.S. „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” (2006-prezent).
  Actualmente, Centrul activează în localul din str. Grenoble 128 „U”, or. Codru, în clădirea separată cu suprafața totală de 1466,8 m.p.

     Obiectul de activitate al Centrului

 1. Testarea producției alcoolice, destinate exportului și comercializării pe piața internă, sub aspectul aprecierii indicilor de calitate și inofensivitate, stabiliți de către legislația Republicii Moldova și de țările importatoare;
 2. Certificarea producției alcoolice destinate exportului și comercializării pe piața internă;
 3. Efectuarea controlului asupra calității și inofensivității producției alcoolice și a materialelor adjuvante de import, destinate utilizării în industria vinicolă și în alte ramuri ale complexului vitivinicol;
 4. Certificarea producției alcoolice și a materialelor adjuvante de import, destinate utilizării în industria vinicolă și în alte ramuri ale complexului vitivinicol;
 5. Testarea calității și inofensivității producției alcoolice, prelevate de organele de control și supraveghere a producției alcoolice;
 6. Executarea testărilor (încercărilor) de arbitraj privind calitatea și inofensivitatea producției alcoolice;
 7. Acordarea ajutorului metodologic întreprinderilor privind efectuarea controlului asupra calității și implementarea metodelor noi de verificare a calității și inofensivității producției alcoolice;
 8. Elaborarea, revizuirea și realizarea documentației tehnico-normative;
 9. Implementarea metodelor de verificare a calității și inofensivității producției alcoolice în conformitate cu practicile europene și internaționale;
 10. Efectuarea verificărilor și analizelor tehnice, precum și alte activități și servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii.

     Strategia de dezvoltare a întreprinderii

 1. Dezvoltarea continuă și competitivitatea tehnică, bazată pe mentenanța silențioasă a echipamentelor existente, modernizarea lor și procurarea echipamentelor noi, care să corespundă cerințelor moderne privind testarea producției alcoolice;
 2. Dezvoltarea resurselor umane: sporirea continuă a competitivității personalului prin aplicarea următoarelor măsuri: cursuri săptămînale de pregătire internă, organizate cu concursul personaluluidin Centru și a specialiștilor invitați; participarea la seminare, conferințe și cursuri de pregătire externe; invitația specialiștilor străini, etc.
 3. Confirmarea competenței tehnice și a independenței laboratorului de încercări și a organismului de certificare prin acreditare în sistemul national de evaluare a conformității produselor și în sistemele internaționale;
 4. Menținerea sistemului de management al calității SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, SM SR EN ISO/CEI 17065:2013;
 5. Lărgirea spectrului de servicii acordate întreprinderilor, precum: organizarea activităților de perfecționare a personalului din laboratoarele de încercări ale întreprinderilor din domeniul vitivinicol; elaborarea în comun cu alte organizații ( Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM), Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, etc.) a unor documente normative (reglementări tehnice, reguli generale, standarde, etc.);
 6. Satisfacerea cerințelor clienților prin optimizarea continuă a sistemului de testare și certificare: informarea continuă a clienților referitor la evoluția sau modificarea cerințelor de calitate ale țărilor unde se efectuează exportul de către întreprinderile din țară; diminuarea duratei de certificare a producției;
 7. Diminuarea costului certificării;
 8. Asigurarea calității serviciilor prestate conform cerințelor sistemelor de management al calității;
 9. Asigurarea unui management eficient al întreprinderii; perfecționarea continuă a personalului responsabil de managementul întreprinderii (conducerea, contabilitatea, managerii de oficiu), cu evidențierea continuă a tendințelor pozitive și negative privitor la obiectul de activitate, lărgirea pieței, atragerea noilor clienți, etc.;
 10. Crearea unor spații și a condițiilor adecvate pentru activitatea personalului; promovarea inițiativei personalului; promovarea cadrelor tinere; asigurarea unui nivel de salarizare decent și corespunzător muncii depuse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *