Despre laborator

Laboratorul de încercări din cadrul Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” (în continuare Laborator) este specializat în testarea produselor vitivinicole și alcoolice în scopul determinării indicilor de calitate și inofensivitate pentru evaluarea conformității acestora cerințelor documentelor normative.

Laboratorul este acreditat de către I.P. „Centrul Național de Acreditare din RM” (MOLDAC) și corespunde cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Competența Laboratorului este confirmată prin obținerea Certificatului de acreditare nr. LÎ-015 din 16.07.2018, valabil pînă la 15.07.2022. Laboratorul este competent să efectueze încercări la următoarele grupe de produse: produse vitivinicole, băuturi alcoolice, slab alcoolice, nealcoolice, bere şi băuturi pe bază de bere, alcool etilic rectificat, distilate de origine agricolă și materie primă pentru fabricarea lor.

În luna august 2019, Laboratorul a finalizat tranziția la noua versiune a standardului ISO 17025 (SM EN ISO/IEC 17025:2018) și este în proces de reconfirmare a competenței sale.

Î.S. „CNVCPA” este desemnată de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și reconfirmată de către Direcția Generală a Comisiei Europene „Agricultură și dezvoltare rurală” pentru emiterea Documentului VI-1 pentru importul produselor vitivinicole fabricate în RM în țările UE (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.pdf).

Majoritatea indicilor de calitate se determină la echipamentele moderne automatizate și de personal de înaltă calificare. Sistemul de management al calității al Laboratorului asigură validitatea rezultatelor eliberate prin intermediul auditurilor interne și altor proceduri de monitorizare a performanțelor sale, garantate și de audituri de supraveghere externe de către evaluatorii MOLDAC. Laboratorul permanent modernizează echipamentele utilizate și perfecționează metodele de încercări aplicate.

Calitatea încercărilor Laboratorului este garantată de teste de competență/încercări interlaboratoare (PT/ILC) la nivel internațional cu rezultate pozitive. Pe parcursul ultimilor 10 ani, LÎ CNVCPA participă la PT organizate de BIPEA (Bureau InterProfessionnel d’Etudes Analytiques) la majoritatea indicilor principali pentru vin, băuturi tari și suc de struguri. LÎ CNVCPA de asemenea participă la PT organizate de БелГИМ (Institutul de stat de metrologie din Belarus) la  determinarea activității radionuclizilor în produsele alimentare și materia primă agricolă.

În cadrul Laboratorului activează o echipă profesionistă formată din 14 persoane, toți cu studii superioare din domeniul chimiei, vinificației sau tehnologiilor alimentare, dintre care 2 sunt doctori în știință. La Î.S. „CNVCPA” activează 12 degustători autorizați, 7 din care în Laboratorul.

Atragerea, menținerea și dezvoltarea profesională a cadrelor reprezintă un obiectiv esențial organizațional al Laboratorului.

În anul 2018 au fost testate de către LÎ CNVCPA 11234 mostre de produse alcoolice/nealcoolice și materii prime respective. Din volumul total de probe testate 74,8% au constituit vin și vin materie primă, 18,4% – băuturi tari (vodcă, divin, brandy, rachiu, băuturi aromatizate tari, whisky, gin, rom), 4,6% – alte băuturi alcoolice, slabalcoolice, nealcoolice și bere, 2,2% –  alcool etilic rectificat și distilate de origine agricolă.

Actualizarea domeniului de acreditare vezi site-ul www.acreditare.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *