Statutul întreprinderii

Statutul Întreprinderii

 1. Denumirea completă: Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.
 2. Denumirea abreviată: Î.S. „CNVCPA”.
 3. Sediul Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” : MD-2019, mun. Chişinău, or.Codru str. Grenoble 128 „U”.
 4. Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” este creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1056 din 13.09.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice şi ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova – Vin” nr.73 din 03.10.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice.
 5. Fondator al Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – 100% cota statului.
 6. Consiliul de Administraţie a Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” este organul colegial de administrare, reprezintă interesele statului şi îşi exercită activitatea în temeiul legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Statutul şi Regulamentul Consiliului de Administraţie  desemnat de către fondator.
 7. Principalele genuri de activitate (funcţiile de bază) ale Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” sunt:
   • efectuarea verificărilor şi analizelor tehnice, inclusiv de arbitraj;
   • elaborarea, revizuirea, modificarea, actualizarea şi realizarea documentaţiei normative şi tehnologice;
   • implementarea metodelor de verificare a calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice în conformitate cu practicile europene şi internaţionale;
   • efectuarea controlului asupra calităţii şi inofensivităţii substanţelor adjuvante de import, destinate utilizării în industria vinicolă şi în alte ramuri ale complexului vitivinicol;
   • testarea producţiei alcoolice, destinate exportului, sub aspectul aprecierii unor indici specifici de calitate şi inofensivitate, stabiliţi de ţările importatoare;
   • testarea calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice, prelevate de organele de control şi supraveghere a producţiei alcoolice, cu excepţia celei pentru care a efectuat lucrări de evaluare a conformităţii;
   • executarea testărilor (încercărilor) de arbitraj privind calitatea şi inofensivitatea producţiei alcoolice, cu excepţia celei pentru care a efectuat lucrări de evaluare a conformităţii;
   • certificarea producţiei alcoolice importate, destinate comercializării sau utilizării ulterioare în producere;
   • certificarea producţiei alcoolice destinate exportului şi comercializării pe piaţa internă;
   • organizarea cursurilor şi stagierilor pentru personalul laboratoarelor întreprinderilor vinicole conform domeniului de atestare/acreditare;
   • efectuează evaluarea laboratoarelor subcontractate şi verifica activităţile laboratoarelor de încercări subcontractate privind conformitatea metodelor de analiză utilizate, conformităţii utilajului folosit, a corespunderii personalului, spaţiilor laboratorului de încercări şi a documentaţiei emise de laborator;
   • prestarea altor tipuri de servicii şi lucrări, neincluse în categoriile menţionate.
 1. Capitalul social al Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” constituie 20128719,04.
 2. Activitatea Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” este reglementată  de Codul civil, nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea Republicii Moldova cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23 noiembrie 2017,  Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1056 din 13.09.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice, alte legi şi acte normative şi de prezentul Statut.
 3. În calitatea sa de persoană juridică Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” dispune de:
   •  Statul întreprinderii
   • Certificat de înregistrare
   • Certificat de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA
   • Blancheta întreprinderii cu Stema de Stat a Republicii Moldova, denumirea completă în limba de stat şi în limba rusă, adresa juridică şi telefonul de contact.

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *