Anunțuri

09.08.2017 Către Laboratoarele de Încercări

Stimaţi colegi! Pentru respectarea cerinţelor standardului SM SR ISO/CEI 17025:2006 şi Politicilor MOLDAC în privinţa participărilor la comparări interlaboratoare (ILC), ÎS “CNVCPA” iniţiază procesul de organizare a încercărilor interlaboratoare: - schema 2 – divin 40% (zaharuri, extract total, substanţe tanante, alcool metilic, aldehide acetice, esteri medii, alcooli superiori, acizi volatili, DO, Fe).  Termenul de expediere a cererilor de participare pînă ... Read More »

17.07.2017 ANUNŢ

Stimați colegi! Î.S. „CNVCPA” anunţă că din 24.07.2017 organizează grupa pentru ajutor metodologic la metode microbiologice. Toţi doritorii pot expedia cererile pentru participare pe adresa e-mail: cnvcpa@gmail.com sau lab.cnvcpa@gmail.com Read More »

02.06.2017 COMUNICAT INFORMATIV

Stimați colegi! Î.S. „CNVCPA” anunță pentru data de 22 iunie 2017, ora 10.00, desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare-cumpărare a complexului fântânei arteziene nr. 1927 ”У”, nr. cadastral 0131120002.13, dotat cu utilajul existent, cu excepția terenului aferent, amplasat pe teren agricol, cu acces limitat, situat în mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 118, prețul inițial expus la licitație – 694.830,00 lei. Taxa ... Read More »