Lista documentelor aferente la cererea de certificare pe schema nr. 3a

-          certificatul de înregistrare a întreprinderii;
-          licenţa întreprinderii (cu anexă) şi/sau Extras din Registrul Unităţilor Vitivinicole;
-          autorizaţie sanitară de funcţionare;
-          sortimentul produselor;
-          structura organizatorică a întreprinderii (organigrama);
-          planul întreprinderii cu amplasarea secţiilor de producere;
-          lista documentelor normative, metodelor de încercări (actualizate);
-          lista documentaţiei tehnologice, instrucţiuni tehnologice la produse (3 file);
-          etichetele produselor solicitate;
-          certificat de calitate sau raport de încercări la produs;
-          certificate igienice /certificate de conformitate  la materia primă, materiale auxiliare;
-          certificat de acreditare/atestare și domeniul  de acreditare al laboratorului;
-          certificatele  ISO, ultimul raport de audit;
-          lista personalului şi calificarea lui;
-          planul instruirii personalului, dovezi de instruire;
-          lista registrelor de producere  şi de laborator;
-          lista recipientelor, echipamentelor, utilajului de producere;
-          fişa de evidenţă  a echipamentelor  supuse verificării  metrologice;
-          autorizaţia de folosire a apei, Proces verbal al testării apei;
-          ordin – Responsabil de Sistemul de Management;
-          ordin – responsabil de deservirea utilajului și de verificarea metrologică;
-          ordin referitor la componenţa comisiei de degustare a întreprinderii.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>