Acreditari RM

 Acreditari RM
 
Competenţa şi imparţialitatea Organismului de Certificare din cadrul Î.S. CNVCPA este confirmată prin reacreditarea la cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 în sistemul naţional (certificat de acreditare nr. OCpr – 006 din 23 decembrie 2016).


 
Competenţa tehnică şi imparţialitatea Laboratorului de Încercări al Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” de a obţine datele şi rezultatele tehnice intemeiate este confirmată prin organizarea activităţii în corespundere cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 şi se confirmă prin reacreditarea laboratorului în sistemul naţional  (certificat de acreditare nr. L.Î. – 015 din  17 ianuarie 2017).

 

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>