Competența laboratorului

Acreditări 

Competenţa tehnică şi imparţialitatea laboratorului de încercări al Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” de a obţine datele şi rezultatele tehnice întemeiate este confirmată prin organizarea activităţii în corespundere cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 şi se confirmă prin acreditarea laboratorului în sistemul naţional MOLDAC (certificat de acreditare nr. LÎ – 015   16 iulie 2014), sistemul național al Slovaciei SNAS № S-324.

               Actualizarea domeniului de acreditare vezi site-ul www.acreditare.md

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>