Angajamentul managementului de vîrf

Managementul Î.S. „CNVCPA” își asumă angajamentul privind menținerea, aplicarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management prin:
– menținerea unui dialog continuu cu clienții și partenerii în scopul actualizării politicii și obiectivelor calității;
– aportul la dezvoltarea durabilă a mediului economic și social în care ne desfasuram activitatea, inclusiv prin susținerea clienților Î.S. „CNVCPA”, acordînd o atenție riscurilor aferente;
– respectarea actelor legislative și normative în vigoare;
– asigurarea resurselor necesare pentru implementarea și funcționarea adecvată a sistemului de management;
– îmbunătățirea continuă a nivelului de instruire și motivare a angajaților în ceea ce privește calitatea serviciilor acordate;
– promovarea principiilor calității la toate etapele ciclului de management: planificare, organizare, conducere, control și aplicare a acțiunilor de îmbunătățire;
– achiziţionarea echipamentului performant, reactivilor și materialelor auxiliare de înaltă calitate;
– implementarea metodelor de verificare a calității și siguranței produselor vitivinicole, băuturilor alcoolice și nealcoolice în conformitate cu practicile europene și internaționale.