Anunțuri

22.02.2019 Invitaţie la concurs

Stimați colegi! Î.S. „CNVCPA” anunță invitație la concurs pentru achiziționarea reactivelor, consumabilelor, veselei chimice și pieselor de schimb pentru echipamentele Laboratorului de Încercări al Î.S. „CNVCPA”, conform invitației anexate.  

Read More »

ANUNŢ 21.08.2018

SPRE ATERNŢIA SOLICITANŢILOR! Vă aducem la cunoștință faptul, că în perioada 28-30 august 2018 ÎS “CNVCPA” va activa în regim normal. Pe data de 30 august 2018 ÎS “CNVCPA” va activa până la orele 16.00.

Read More »

ANUNŢ 18.04.2018

SPRE ATENȚIA SOLICITANȚILOR! Vă informăm, că în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 89 din 24.01.2018 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, data de 21.04.2018 este zi lucrătoare, iar ziua de 30.04.2018 este zi de odihnă.

Read More »

ANUNŢ

Stimați colegi!  Î.S. „CNVCPA” anunţă ziua de 3 martie 2018 zi lucrătoare.

Read More »

09.08.2017 Către Laboratoarele de Încercări

Stimaţi colegi! Pentru respectarea cerinţelor standardului SM SR ISO/CEI 17025:2006 şi Politicilor MOLDAC în privinţa participărilor la comparări interlaboratoare (ILC), ÎS „CNVCPA” iniţiază procesul de organizare a încercărilor interlaboratoare: – schema 2 – divin 40% (zaharuri, extract total, substanţe tanante, alcool metilic, aldehide acetice, esteri medii, alcooli superiori, acizi volatili, DO, Fe).  Termenul de expediere a cererilor de participare pînă …

Read More »