Anunțuri

ANUNŢ 18.04.2018

SPRE ATENȚIA SOLICITANȚILOR! Vă informăm, că în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 89 din 24.01.2018 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, data de 21.04.2018 este zi lucrătoare, iar ziua de 30.04.2018 este zi de odihnă.

Read More »

ANUNŢ

Stimați colegi!  Î.S. „CNVCPA” anunţă ziua de 3 martie 2018 zi lucrătoare.

Read More »

09.08.2017 Către Laboratoarele de Încercări

Stimaţi colegi! Pentru respectarea cerinţelor standardului SM SR ISO/CEI 17025:2006 şi Politicilor MOLDAC în privinţa participărilor la comparări interlaboratoare (ILC), ÎS „CNVCPA” iniţiază procesul de organizare a încercărilor interlaboratoare: – schema 2 – divin 40% (zaharuri, extract total, substanţe tanante, alcool metilic, aldehide acetice, esteri medii, alcooli superiori, acizi volatili, DO, Fe).  Termenul de expediere a cererilor de participare pînă …

Read More »

17.07.2017 ANUNŢ

Stimați colegi! Î.S. „CNVCPA” anunţă că din 24.07.2017 organizează grupa pentru ajutor metodologic la metode microbiologice. Toţi doritorii pot expedia cererile pentru participare pe adresa e-mail: cnvcpa@gmail.com sau lab.cnvcpa@gmail.com

Read More »

02.06.2017 COMUNICAT INFORMATIV

Stimați colegi! Î.S. „CNVCPA” anunță pentru data de 22 iunie 2017, ora 10.00, desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare-cumpărare a complexului fântânei arteziene nr. 1927 ”У”, nr. cadastral 0131120002.13, dotat cu utilajul existent, cu excepția terenului aferent, amplasat pe teren agricol, cu acces limitat, situat în mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 118, prețul inițial expus la licitație – 694.830,00 lei. Taxa …

Read More »