Администратор

14.05.2014 Seminarul „Cerințe față de evaluarea conformității produselor alcoolice și vitivinicole”

La data de 14.05.2014 a avut loc seminarul de informare și instruire pentru specialiștii din ramura viti-vinicolă cu tema „Cerințe față de evaluarea conformității produselor alcoolice și vitivinicole”. Participanții au fost inițiați în domeniul evaluării conformității produselor alcoolice și vitivinicole, iar la final au primit diplome.  

Read More »

Vizita dlui Peter Unger, președintele ILAC

La data de 06.05.2014 a avut loc desfășurarea unei mese rotunde cu participarea dlui Peter Unger, președintele ILAC (Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor) și a conducătorilor instituțiilor in infrastructura calității. În urma vizitei sale la Î.S. „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice”, dl Peter Unger a făcut următoarele declarații pentru ziarul „Экономическое Обозрение” nr. 18 din 16.05.2014: «Соглашение …

Read More »

09.07.2014   Arenda sălii de degustație

 Întreprinderea de Stat „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” oferă în arendă sala de degustare – un local perfect pentru organizarea şi petrecerea diferitor măsuri mondene, seminare, conferințe și întruniri de afaceri. Complexul funcţional este dotat cu diferite sisteme de susţinere: sistemele audio şi iluminare, climatizatoare şi computer; accesul la internet, LCD proiector, sisteme de sunete, sistemul antiincendiar, tablă pentru …

Read More »

30.06.2014  Organizarea degustărilor de produse alcoolice

Î.S. „CNVCPA” organizează degustări de produse alcoolice pentru grupuri de minim de 5 persoane și maxim 25 persoane la prețuri atractive. Durata și prețul degustării depind de numărul de probe degustate.  Pentru informații suplimentare sunați la nr. de telefon: (022)28-59-59; (022)28-91-88  Vă așteptăm cu drag!  

Read More »

Tariful privind determinarea concentrației în masă a zahărurilor, acizilor titrabili, acizilor volatili, densității relative și PH în vinuri tratate

Stimați clienți! S-a aprobat tariful privind determinarea concentrației în masă a: zahărurilor, acizilor titrabili, acizilor volatili, a densității relative și pH în vinuri tratate, conform procedurii specifice la analizatorul Bachus 3 (cod 70133), în sumă de 92,50 lei, fără TVA pentru metoda cu un element; pentru fiecare element următor costul va constitui 30,00 lei/element. Metoda dată se află în proces …

Read More »

Tarife noi

Stimați clienți! Au fost reexaminate unele tarife, în scopul diminuării celor vechi: –         tariful nou privind lucrările de întocmire a unui certificat VI-1 (1 mostră) – 25,07 lei (tariful vechi – 40,33 lei);–         tariful nou privind lucrările de întocmire a unui raport de încercări VI-1 (1 mostră) – 23,98 lei (tariful vechi – 29,43 lei);–    tariful nou privind lucrările de prelevare, identificare, recepție …

Read More »

Alte tarife

Stimați clienți! Au fost implementate unele metode de încercări, în baza cărora au fost aprobate tarife noi:–         tariful nou privind determinarea concentrației acizilor organici (acidul citric) în vin prin metoda EPH – 181,50 lei (tariful vechi – 246,18 lei);–         tariful nou privind determinarea Ochratoxina A în vin prin metoda HPLC – 856,90 lei (tariful vechi – 1367,20 lei). 

Read More »

17.03.2016 Procedura de Certificare a Produselor Alcoolice PC-01-OC a Î.S. „CNVCPA”

Stimați clienți! Î.S. „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” a examinat posibilitatea simplificării procedurii de certificare a producției alcoolice, și anume, a elaborat în acest sens „Procedura de Certificare a Produselor Alcoolice PC-01-OC a Î.S. „CNVCPA”, aprobată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la data de 17.03.2016.

Read More »