Olesea Pârcălab

05.06.2018 PREZENTAREA ANALIZATORULUI DE MERCUR „RA-915M”

La data de 5 iunie 2018 în incinta ÎS „CNVCPA” s-a desfășurat prezentarea analizatorului de  mercur „RA-915M” procurat recent, dotat cu bloc „Piro 915+” și a posibilităților analitice ale acestuia (producător – firma „LUMEX”, or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă). Analizatorul de mercur „RA-915M” este destinat pentru analiza directă a probelor solide și lichide de orice compoziție, inclusiv a probelor cu matrice compusă …

Read More »

ANUNŢ 18.04.2018

SPRE ATENȚIA SOLICITANȚILOR! Vă informăm, că în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 89 din 24.01.2018 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, data de 21.04.2018 este zi lucrătoare, iar ziua de 30.04.2018 este zi de odihnă.

Read More »

ANUNŢ

Stimați colegi!  Î.S. „CNVCPA” anunţă ziua de 3 martie 2018 zi lucrătoare.

Read More »

13.02.2018 Masa rotundă cu genericul „Respectarea dreptului de proprietate intelectuală care duce la progres economic” și ”Asigurarea drepturilor. Protecția juridică a DO și IG”

La data de 13.02.2018 în incinta Î.S. ”CNVCPA” a avut loc masa rotundă cu genericul „Respectarea dreptului de proprietate intelectuală care duce la progres economic” și ”Asigurarea drepturilor. Protecția juridică a DO și IG” în conformitate cu cerințele Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția IG ale produselor agricole și alimentare”. La întrunire au participat reprezentanții …

Read More »

09.08.2017 Performanţa colaboratorilor Laboratorului de încercări

УДК: 543.64+663.258.39 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ФТАЛАТОВ В СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТАХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  Д.В. Лазакович, канд. хим. наук (PhD), Национальный Центр Испытания Качества Алкогольной Продукции,  О.А. Лазакович, аспирант, Политехнический Институт Молдовы, Национальный Центр Испытания Качества Алкогольной Продукции,  Научный руководитель Р. А. Стурза, док. тех. наук, проф., Политехнический Институт Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PHTHALATES IN ALCOHOL PRODUCTS OF WINE INDUSTRY  D. V. Lazacovici, …

Read More »

09.08.2017 Către Laboratoarele de Încercări

Stimaţi colegi! Pentru respectarea cerinţelor standardului SM SR ISO/CEI 17025:2006 şi Politicilor MOLDAC în privinţa participărilor la comparări interlaboratoare (ILC), ÎS „CNVCPA” iniţiază procesul de organizare a încercărilor interlaboratoare: – schema 2 – divin 40% (zaharuri, extract total, substanţe tanante, alcool metilic, aldehide acetice, esteri medii, alcooli superiori, acizi volatili, DO, Fe).  Termenul de expediere a cererilor de participare pînă …

Read More »

28.07.2017-31.07.2017 Instruire pentru produsele vitivinicole cu IGP/DOP

În perioada 28.07.2017-31.07.2017 în incinta Î.S. ”CNVCPA” a avut loc instruirea experților organismului de certificare și a resposabililor de verificarea în teren a respectării caietelor de sarcini pentru produsele vitivinicole cu IGP/DOP. Instruirea s-a desfășurat în conformitate cu Planul de instruire elaborat de catre Oficiul Național al Viei și Vinului si aprobat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la …

Read More »

21.07.2017 Seminarul „Evaluarea conformității produselor vitivinicole și băuturilor alcoolice”

La data de 21.07.2017 în incinta Î.S. ”CNVCPA” a avut loc seminarul cu genericul „Evaluarea conformității produselor vitivinicole și băuturilor alcoolice” pentru specialiștii din ramura viti-vinicolă și produse alcoolice. La seminar s-au discutat modificările parvenite în actele legislative, actele normative și în procedura de certificare a organismului de certificare din cadrul Î.S. ”CNVCPA”. Participanții la final au primit certificate.

Read More »