Despre Organismul de Certificare

 Prezentarea OC 

Certificarea produselor în cadrul OC se efectuează în conformitate cu prevederile SM SR EN ISO/CEI 17065:2013, „Evaluarea Conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii” şi Lista documentelor legislative în domeniul evaluării conformității producției alcoolice. OC dispune de regulament, manualul calităţii, proceduri administrate în mod nediscriminatoriu, asigurând accesul la serviciile de certificare tuturor solicitanţilor interesaţi în certificarea produselor, conform  domeniului  de competenţă.

Structura OC garantează imparţialitatea, confidenţialitatea şi independenţa în stabilirea politicii OC în procesul de evaluare a conformităţii şi în procesul de luare a deciziilor privind certificarea.

Domeniul de activitate a OC îl constituie certificarea produselor menţionate în domeniile de acreditare şi recunoaștere. OC efectuează certificarea produselor autohtone şi de import conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, reglementărilor tehnice, standardelor naţionale, documentelor de referinţă. Pentru certificarea produselor autohtone şi a celor de import se aplică aceleaşi reguli. Pentru certificarea produselor sînt utilizate publicaţiile oficiale ale documentelor normative în vigoare. Organismul de certificare deţine Lista documentelor normative OC CNVCPA care este pusă la dispoziţia personalului implicat în lucrările de certificare. Schemele de certificare se stabilesc luînd în considerare specificul procesului de fabricare a produselor, încercărilor, furnizării şi utilizării produselor concrete şi eventualele riscuri, nivelul necesar de argumentare. Organismul de certificare păstrează în arhivă copia  xerox a certificatului de conformitate împreună cu toate documentele în baza cărora CC a fost emis, timp de cinci ani după expirarea termenului  CC.

Competenţa şi imparţialitatea Organismului de Certificare din cadrul Î.S. CNVCPA este confirmată prin reacreditarea la cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 în sistemul naţional (certificat de acreditare nr. OCpr – 006 din 17 octombrie 2014). 

 

Suntem mîndri că colaborăm cu : 

4  1  2  zrn 51-1 6 3 vindicum tomai vinaria vale podgoria salcuta orhei perfect moldnord omprico migdal milestii MAURT kvint LIONGRI imperial even gitana doinavin dinosos chateeau clusvin bojovin calarasi aspect aroma asconi paris alastrelee ialoveni Enteh Vismos Fautor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *