Evenimente

05.06.2018 PREZENTAREA ANALIZATORULUI DE MERCUR „RA-915M”

La data de 5 iunie 2018 în incinta ÎS „CNVCPA” s-a desfășurat prezentarea analizatorului de  mercur „RA-915M” procurat recent, dotat cu bloc „Piro 915+” și a posibilităților analitice ale acestuia (producător – firma „LUMEX”, or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă). Analizatorul de mercur „RA-915M” este destinat pentru analiza directă a probelor solide și lichide de orice compoziție, inclusiv a probelor cu matrice compusă …

Read More »

13.02.2018 Masa rotundă cu genericul „Respectarea dreptului de proprietate intelectuală care duce la progres economic” și ”Asigurarea drepturilor. Protecția juridică a DO și IG”

La data de 13.02.2018 în incinta Î.S. ”CNVCPA” a avut loc masa rotundă cu genericul „Respectarea dreptului de proprietate intelectuală care duce la progres economic” și ”Asigurarea drepturilor. Protecția juridică a DO și IG” în conformitate cu cerințele Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția IG ale produselor agricole și alimentare”. La întrunire au participat reprezentanții …

Read More »

09.08.2017 Performanţa colaboratorilor Laboratorului de încercări

УДК: 543.64+663.258.39 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ФТАЛАТОВ В СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТАХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  Д.В. Лазакович, канд. хим. наук (PhD), Национальный Центр Испытания Качества Алкогольной Продукции,  О.А. Лазакович, аспирант, Политехнический Институт Молдовы, Национальный Центр Испытания Качества Алкогольной Продукции,  Научный руководитель Р. А. Стурза, док. тех. наук, проф., Политехнический Институт Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PHTHALATES IN ALCOHOL PRODUCTS OF WINE INDUSTRY  D. V. Lazacovici, …

Read More »

28.07.2017-31.07.2017 Instruire pentru produsele vitivinicole cu IGP/DOP

În perioada 28.07.2017-31.07.2017 în incinta Î.S. ”CNVCPA” a avut loc instruirea experților organismului de certificare și a resposabililor de verificarea în teren a respectării caietelor de sarcini pentru produsele vitivinicole cu IGP/DOP. Instruirea s-a desfășurat în conformitate cu Planul de instruire elaborat de catre Oficiul Național al Viei și Vinului si aprobat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la …

Read More »

21.07.2017 Seminarul „Evaluarea conformității produselor vitivinicole și băuturilor alcoolice”

La data de 21.07.2017 în incinta Î.S. ”CNVCPA” a avut loc seminarul cu genericul „Evaluarea conformității produselor vitivinicole și băuturilor alcoolice” pentru specialiștii din ramura viti-vinicolă și produse alcoolice. La seminar s-au discutat modificările parvenite în actele legislative, actele normative și în procedura de certificare a organismului de certificare din cadrul Î.S. ”CNVCPA”. Participanții la final au primit certificate.

Read More »

28.01.2015 Cursuri „Formarea auditorilor interni pentru sistemul de management al siguranței alimentului”

În luna ianuarie au avut loc cursuri de instruire (cu eliberarea certificatelor) pentru experții OC ai Î.S. „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice” privind formarea auditorilor interni pentru sistemul de management al siguranței alimentului conform cerințelor standardelor:–  SR EN ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar” și–  SR EN ISO …

Read More »

29.07.2014 Președintele Cooperării Europene pentru Acreditare Dr. Thomas Facklam a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova

În perioada 28 – 29 iulie, Președintele Cooperării Europene pentru Acreditare, Dr. Thomas Facklam a efectuat la Chișinău o vizită de lucru. Preşedintele EA a vizitat Laboratorul de Încercări al Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, în cadrul căreia a făcut cunoştinţă cu nivelul de dotare și competență al laboratorului şi a discutat cu specialiştii din cadrul …

Read More »

14.05.2014 Seminarul „Cerințe față de evaluarea conformității produselor alcoolice și vitivinicole”

La data de 14.05.2014 a avut loc seminarul de informare și instruire pentru specialiștii din ramura viti-vinicolă cu tema „Cerințe față de evaluarea conformității produselor alcoolice și vitivinicole”. Participanții au fost inițiați în domeniul evaluării conformității produselor alcoolice și vitivinicole, iar la final au primit diplome.  

Read More »

Vizita dlui Peter Unger, președintele ILAC

La data de 06.05.2014 a avut loc desfășurarea unei mese rotunde cu participarea dlui Peter Unger, președintele ILAC (Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor) și a conducătorilor instituțiilor in infrastructura calității. În urma vizitei sale la Î.S. „Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice”, dl Peter Unger a făcut următoarele declarații pentru ziarul „Экономическое Обозрение” nr. 18 din 16.05.2014: «Соглашение …

Read More »