Politici L.Î.

Politica Calităţii

1. Asigurarea unui nivel înalt de calificare a personalului are loc cu menţinerea bunei practici profesionale pentru realizarea calitativă a serviciilor de încercare.
2. Satisfacerea cerinţelor beneficiarilor la un nivel înalt, orientînd activitatea laboratorului la cererea acestora.
3. Garantarea corectitudinii fiecărui rezultat de testare. 
4. Respectarea procedurilor şi politicilor  stabilite, de asemenea principiile de onestitate, confidenţialitate şi corectitudinea  opiniilor.
5. Organizarea activității de testări conform cerinţelor standardelor SM SR EN ISO/СEI 17025:2006, SR EN ISO 9001:2015 şi îmbunătățirea continuă a eficacității  sitemului de management  stabilit.

Implimentarea politicii de calitate prin  intermediul următoarelor obiective:

  • Imbunătăţirea  continuă a sistemului de de management  prin utilizarea politicii de calitate precum rezulatele auditului, acţiunile corective şi preventive, analiza  de management.
  • Achiziţionarea echipamentului  modern, precum implementarea  metodelor noi de încercări  a producţiei vinicole în conformitate cu cerinţele Reglamentărilor Europene, precum si metodele, care permit reducerea  timpului de încercări  şi  majorează  fiabilitatea  rezultatelor  încercărilor.
  • Îmbunătăţirea  abilităţilor de  formare,  competenţă profesională  a personalului.
  • Colaborare  eficientă şi un nivel înalt de responsabilitate a intregului  personal.
  • Schimbul de informaţii şi experienţă cu alte laboratoare de încercări, care funcţionează în conformitate cu cerinţele standardelor: SM SR EN ISO/СEI 17025:2006; SR EN ISO 9001:2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *