Sectorul de încercări prin metode instrumentale

Grupul Cromatografia de gaze și radiologie

Echipamente și testări relevante

Cromatografe de gaze cuplate cu spectrometre de masă se folosesc pentru determinarea 3-metoxipropandiolului (indicatorul prezenței glicerinei tehnice în vinuri), ftalaților, și aromatizatorilor sintetici. Cromatografele au productivitate înaltă și exactitate ridicată (pot fi determinate substațe la nivelul concentrației de 1 µg per litru sau kilogram de produs) și pot fi folosite pentru lărgirea spectrului de produse testate și substanțe determinate.

Cromatografe de gaze cu detectorul de ionizare în flacără (Shimadzu, Agilent) se folosesc pentru determinarea substanțelor volatile în băururi tari, distilate și alcool etilic rectificat, precum aldehida acetică, esterii (etilacetat, metilacetat), alcoolul metilic, alcooli superiori (butanol, izobutanol, izoamilol, propanol). În anul 2018 au fost efectuate 5654 încercări relevante.

Sistemul de electroforeză capilară se folosește pentru determinarea conservanților (acidului sorbic și benzoic), îndulcitorilor sintetici (zaharină, acesulfam K), cofeinei, acidului ascorbic în băuturi alcoolice și nealcoolice. Caracteristicile tehnice performante ale sistemului de electroforeză capilară  au permis efectuarea încercărilor menționate în regim continuu cu consum redus de reactivi. În anul 2018 au fost efectuate 658 încercări relevante.

Spectrometrul cu scintilație gamma-beta se folosește pentru determinarea activității specifice a radionuclizilor Cs-137 și Sr-90 produselor alcoolice/nealcoolice și materiilor prime respective. În anul 2018 au fost efectuate 3958 încercări relevante.

Echipamente auxiliare

Generatorul de hidrogen se folosește pentru obținerea hidrogenului de puritate înaltă, care este necesar pentru funcționarea cromatografelor de gaze cu detectorul de ionizare în flacără.

Centrifuga se folosește la pregătirea probelor pentru determinarea 3-metoxipropandiolului, ftalaților, conservanților și aromatizatorilor sintetici.

Grupul Cromatografia de lichide și electroforeză capilară

Echipamente și testări relevante

Cromatografe de lichide cu detectoare UV/Vis și fluorimetric se folosesc pentru determinarea diglucozidului malvidinei în vinuri roșii și rose, ochratoxinei  A în vinuri și bere, furfurolului în băururi alcoolice tari și distilate și hidroximetilfurfurolului în must de struguri concentrat deionizat. Cromatograful are productivitate înaltă și exactitate ridicată și poate fi folosit pentru lărgirea spectrului de produse testate și substanțe determinate. În anul 2018 au fost efectuate 2359 încercări relevante.

Sisteme de electofroreză capilară se folosesc pentru determinarea acizilor organici (malic, lactic, tartric, citric și acetic) în produse vitivinilcole, cationilor (NH4+, K+, Na+, Mg2+, Ca2+) și anionilor (SO42-, Cl, NO3, NO2, PO43-, F) în produse vitivinilcole, apă, băuturi alcoolice și nealcoolice, aldehidelor sinapic, siringic, coniferilic și vanilinei în băuturi alcoolice maturate (divin, brandy etc) și distilate de vin învechite. Caracteristicile tehnice performante ale sistemelor de electroforeză capilară au permis efectuarea încercărilor menționate în regim continuu cu consum redus de reactivi. În anul 2018 au fost efectuate 5952 încercări relevante.

Echipamente auxiliare

Microcentrifuga se folosește la pregătirea probelor testate la cromatografe de lichide și sisteme de electofroreză capilară.

Grupul Spectroscopia atomică

Echipamente și testări relevante

Spectrofotometre de absorbţie atomică cu atomizator electrotermic se folosesc pentru determinarea plumbului, cadmiului, arseniului în băuturi alcoolice și nealcoolice. În anul 2018 au fost efectuate 5384 încercări relevante.

Spectrofotometrul de absorbţie atomică cu atomizare în flacără (Shimadzu) se folosește pentru determinarea cuprului, fierului, zincului, sodiului, potasiului, calciului în băuturi alcoolice și nealcoolice. În anul 2018 au fost efectuate 10033 încercări relevante.

Analizatorul conținutului de mercur se folosește pentru determinarea mercurului în produsele alcoolice/nealcoolice și materiilor prime respective. Analizatorul poate fi folosit pentru testatea probelor solide și lichide de orice compoziție. În anul 2018 au fost efectuate 566 încercări relevante.